Es noticia:
arriba Ir arriba
Radiotelevisión EspañolaCorporación multimedia
Cabecera Corporación
CORPORACIÓ MULTIMÈDIA

RTVE és la gran empresa pública espanyola de mitjans de comunicació d'àmbit estatal. La integren TVE, amb set canals de televisió; RNE, amb sis cadenes de ràdio; la web RTVE.es, l'Institut RTVE i l'Orquestra i el Cor.

Referent de qualitat

RTVE garanteix l'existència de canals amb programacions diverses i equilibrades per a tots els públics amb informació, debat, educació i entreteniment de qualitat. Contribueix a la cohesió social.

Compromís tecnològic

RTVE és una empresa innovadora. La corporació desenvolupa projectes que reflecteixen el seu compromís amb les noves tecnologies i el desenvolupament sostenible.

Un espai per a tothom

RTVE ofereix una informació rigorosa, independent i plural, i un entreteniment de qualitat. Garanteix el dret d'accés; dona suport a la difusió de les arts, la ciència i la cultura, i aposta per la participació.

Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern permet als ciutadans exercir el dret d'accés a la informació pública en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa que contingui aquest portal. La Corporació RTVE, SA, SME, posa a la seva disposició, a través del Portal de Transparència del Govern d'Espanya, la possibilitat d'exercir aquest dret, dins dels límits previstos en la llei. L'òrgan competent per conèixer les sol·licituds de dret d'accés ha de resoldre sobre l'admissió, inadmissió, denegació total o parcial de les sol·licituds d'accés en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà ampliar-se per un mes més en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facin necessari i amb una notificació prèvia al sol·licitant.

RTVE COMUNICACIÓ
anterior siguiente
SOBRE NOSALTRES
Radio
Radio
Televisión
Television
Digital
Digital
Canal Ético