Moltes de les normes que ens afecten cada dia provenen de decisions i lleis elaborades en el Parament Europeu. La influència d'Europa en la nostra vida quotidiana és cada vegada més determinant.

Europa està present en l'educació, la sanitat, la seguretat, la qualitat dels productes de l'alimentació, el medi ambient, el canvi climàtic, l'economia, la crisi i la reforma del sistema financer, les hipoteques, els contractes laborals, els transports de rodalia, les noves infraestructures, com l'AVE, els trens de rodalia i els aeroports; la cultura, la innovació i la investigació.

El 70 % de les lleis vigents a Catalunya i elaborades pel Parlament no són més que una translació de lleis del Parlament europeu.

Amb motiu de les eleccions europees, els serveis informatius de TVE Catalunya volen fer la seva petita aportació amb aquests vídeos informatius que expliquen la importància de les institucions europees per a cadascun de nosaltres.

Educació

Educació

Les beques Erasmus faciliten la mobilitat entre les universitats europees, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament superior i fomentar la cooperació i el reconeixement acadèmic en tota Europa.

L'Euro, la moneda europea

L'Euro, la moneda europea

Un dels símbols més destacats de la Unió Europea és la moneda única. En Europa es decideixen els tipus d'interès i, en conseqüència, el valor de les nostres hipoteques. En moments de crisis, l'euro adquireix una importància encara major

Consum

Consum

Fabricants i distribuïdors han d'homologar els seus productes amb criteris europeus, per a mantenir uns mínims quant a la higiene, la seguretat i la qualitat. Tant l'origen del producte, com l'embalatge i l'etiquetatge, han de seguir criteris de la legislació europea.

Transports aeris

Transports aeris

Europa regula les normes de seguretat en els aeroports i els articles que no es poden pujar a l'avió. Això canviés l'any vinent amb la introducció de nous sistemes de tecnologia més avançada. Els aeroports europeus són els més segurs del món.

Infraestructures

Infraestructures

En els darrers anys, Europa ha finançat una part important de les obres de major envergadura, com els aeroports, la dessalinitzadora, dics, el tren d'alta velocitat i el de rodalia.