Enlaces accesibilidad
Administració pública

Les claus del decret llei contra la temporalitat dels interins

  • A Espanya hi ha més de 300.000 persones treballant al sector públic amb un contracte temporal, 800.000 segons els sindicats
  • ​​​​​La llei farà fixos als treballadors de més de 10 anys d'antiguitat sempre que hagin estat en el seu lloc de manera ininterrompuda i sense que la vacant hagi sortit a concurs

Per
 El col·lectiu d'interins porta anys reclamant la regularització
El col·lectiu d'interins porta anys reclamant la regularització EFE

La nova llei sobre els interins pretén reduir la temporalitat laboral de l'administració pública. Durant els últims anys, l'ús de temporals en el sector públic s'ha disparat fins a suposar gairebé el 30% del total de treballadors. Nou de cada deu ocupacions creades en el sector públic des de 2014 són temporals. I un de cada quatre assalariats amb contracte temporal pertany a les administracions públiques. El Govern s’ha proposat reduir a un 8% el màxim de treballadors temporals a totes les administracions abans de desembre de 2024.

Què és un funcionari interí?

L'interí exerceix les mateixes funcions que els funcionaris, no obstant això, ho fan per raons d'urgència o necessitat quan existeixen places que no han pogut ser cobertes per funcionaris, en cas de substitució, en el moment que sorgeixen programes temporals que no superin tres anys de durada o bé s’acumulin les tasques o hi ha un excés d’aquestes en un termini màxim de sis mesos dins d'un període de dotze mesos. Quan finalitza la causa que ha determinat el seu nomenament, és el moment en el qual el seu contracte caduca.

Frau de llei

La justícia europea va reprendre a Espanya per l'abús d'interins en les administracions públiques. Considera que s'han renovat contractes temporals en llocs de treball que són realment places vacants que havien de sortir a concurs. Alguns dels sectors més afectats han estat el de l'ensenyament i la salut. En el cas dels professors d'escola, per exemple, els seus contractes es rescindeixen amb les vacances d'estiu i se'ls torna a fitxar amb l'inici del curs. I les infermeres arriben a acumular desenes de contractacions en un any.

Quins interins passaran a ser fixes?

Els interins de més de deu anys que han ocupat una plaça estructural que mai hagi estat convocada a concurs públic podran quedar-se amb aquesta plaça sense necessitat de passar una oposició, sinó únicament per una valoració de mèrits. Per poder optar a la fixesa, la llei també exigeix que el treballador hagi ocupat el mateix lloc de treball de forma ininterrompuda durant els anys treballats a l’administració.

Indemnitzacions pels interins que es queden sense plaça

Els interins que no aconsegueixin plaça seran indemnitzats amb 20 dies per any treballat. Quedaran fora d'aquesta llei els interins de menor antiguitat, però també els que tot i complir amb aquest requisit han ocupat diferents llocs de treball a l'administració pública. En aquest sentit, els sindicats han advertit que el decret llei podria ser incondicional perquè és discriminatori.