Enlaces accesibilidad
Transformació de la ciutat

Barcelona preveu generar 19 hectàrees de verd fins al 2023

  • La ciutat aposta per transformacions com la Magòria o la Sagrera i un verd "de gra petit" més distribuït
  • Els nous espais que es crearan els pròxims dos anys se sumen a les més de 20 hectàrees fetes en el període 2019-2021
  • El Pla Natura 2021-2030 marca els criteris: equitat, dimensió, connectivitat i connexió metropolitana

Per
Transformació de la Sagrera
Transformació de la Sagrera

Barcelona preveu generar 19 hectàrees de verd noves fins al 2023 amb una quarantena d'actuacions. Així ho preveu el Pla Natura 2021-2030, el full de ruta que defineix les actuacions a curt, mitjà i llarg termini pel que fa al verd i la biodiversitat de la ciutat. Així doncs, Barcelona continua desenvolupant una planificació i gestió del verd perquè sigui més divers, abundant i que afavoreixi la biodiversitat. Aquest augment del verd se suma a les més de 20 hectàrees executades entre els anys 2019 i 2021 amb 82 actuacions.

Barcelona preveu generar 19 hectàrees de verd noves fins al 2023

La ciutat deixa enrere l'anterior Pla del Verd i de la Biodiversitat 2013-2020 i dóna pas al Pla Natura, un concepte integral, la natura, que esdevé un concepte senzill, que connecta amb la ciutadania i que engloba un conjunt de valors presents a la ciutat: la infraestructura verda, materials geològics, sòls, aigua i éssers vius. De fet, ja fa anys que s'ha constatat la necessitat de la ciutadania de tenir contacte amb els espais verds i l'aire lliure per afavorir el benestar físic i emocional i la salut en general. Sense oblidar que el verd juga també una funció clau a les ciutats per esmorteir la contaminació i per la contribució que fa, en l'àmbit global, en la lluita contra el canvi climàtic.

Increment del verd a Barcelona 2019-2021

Increment del verd a Barcelona 2019-2021

El Pla Natura 2021-2030 té per objectiu assolir les 160 hectàrees que es van comprometre en el Pla Clima des del 2015 al 2030 i s'estructura en 3 eixos més 2 àmbits transversals.

Més espais naturalitzats

Del pla se'n desprèn també que el consistori consolida l'aposta ja mostrada els darrers mesos perquè el verd ja existent a la ciutat sigui més naturalitzat i afavoreixi la biodiversitat. Aquest augment del verd es farà a través de la planificació per garantir:

  • Distribució equitativa del verd a la ciutat.
  • Enfortir la infraestructura verda tenint en compte la dimensió dels espais verds i cercant la connectivitat entre si.
  • Connexió amb els espais verds de l'entorn metropolità: Collserola i els espais fluvials del Llobregat i el Besòs.
  • Identificar zones deficitàries, aprofitar instruments de planejament i executar actuacions de verd tàctic com les cobertes verdes, l'enverdiment de mitgeres, interiors d'illa o eixos verds.

Actualment Barcelona disposa de 316 hectàrees d'aquest tipus de verd i l'objectiu és arribar fins a les 385 hectàrees el 2023, que representaran un 38% del total de verd de la ciutat.

Per altra banda, el Pla Natura també preveu potenciar projectes ciutadans com per exemple el programa Mans al Verd o els horts urbans.

Observatori de biodiversitat

L'Ajuntament també vol crear un observatori de la biodiversitat al servei de les polítiques sobre natura urbana i de la ciutadania en general que permeti fer un seguiment de l'estat i l'evolució del patrimoni natural amb banc de dades i sistemes d'indicadors del verd.

La ciutat deixa enrere l'anterior Pla del Verd i de la Biodiversitat 2013-2020 i dóna pas al Pla Natura

La ciutat deixa enrere l'anterior Pla del Verd i de la Biodiversitat 2013-2020 i dóna pas al Pla Natura

"Esperem que aquest mandat pugui ser una realitat engegar-lo i volem comptar amb tota la comunitat científica", ha indicat Badia. De moment, no s'han definit els detalls de l'observatori ni tampoc on s'ubicaria.

Definició del pla

El pla, presentat aquest dilluns, encara s'ha de perfilar amb les aportacions dels grups municipals, les entitats i la ciutadania. Els veïns poden dir-hi la seva al web decidim.barcelona mentre que també es farà una sessió amb el Grup de Treball del Verd de la Xarxa Barcelona+Sostenible, que aglutina entitats de promoció del verd a la ciutat.