Enlaces accesibilidad
Desigualtat de gènere

Augmenta la presència femenina en els llocs amb poder de decisió

  • Els indicadors assenyalen que la dona té una formació superior a la dels homes
  • El sector TIC és el que presenta majors desigualtats de gènere
  • La bretxa salarial es manté igual respecte del 2017

Per
Augmenta la presència femenina en els llocs amb poder de decisió
Augmenta la presència femenina en els llocs amb poder de decisió

Els índexs d'igualtat de gènere assenyalen una mínima evolució positiva de la situació de la dona al món laboral a Catalunya. L'últim estudi de l'Observatori Dona, Empresa i Economia realitzat conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona indica que la presència de les dones en els llocs de treball que impliquen poder de decisió ha augmentat fins al 39% respecte a l'últim estudi realitzat en 2017. Sobretot, destaca l'augment de la presència femenina en l'àmbit de la política i les institucions.

La bretxa salarial ha millorat lleugerament, però encara se situa en el 16%. Això significa que encara hi ha una diferència significativa entre el salari mitjà que perceben els homes i les dones. La bretxa de gènere en el mercat laboral, per la seva part, s'ha mantingut estable en els darrers tres anys, és a dir, per sota de la paritat. Només s'observa una relativa millora pel que fa a l'ocupació femenina a temps complet, "malgrat que les dones encara ocupen el 71% dels llocs de treball a temps parcial".

El talent femení creix però les dones guanyen un 16% menys | Lourdes Gata - Ràdio 4

Les dones estan més preparades

Quan als índexs de formació, el 58% dels titulats universitaris són dones, a la vegada que tenen menys fracàs escolar (11% enfront del 23% dels homes). En el mercat laboral, també hi ha més dones ocupades amb estudis superiors que homes amb aquesta titulació. Per tant, "el talent femení a Catalunya és superior al masculí" i, a més, en els darrers anys aquesta bretxa s'ha eixamplat.

"Infrarepresentació" al sector TIC

Aquest àmbit d'estudi és el que presenta majors desigualtats de gènere, amb una presència femenina "infrarepresentada". La matriculació de les dones en carreres d'enginyeria o arquitectura és, de mitjana, un 71% inferior a la dels homes. La quota femenina entre el personal dedicat a R+D en el sector privat és només del 33%, una xifra molt baixa, mentre que en el sector públic està força equilibrat (49% de dones). En carreres com informàtica, només el 10% dels alumnes són dones.

"És preocupant que la reducció de desigualtats en aquest bloc estigui estancada des de fa més de 10 anys, ja que és el sector que presenta majors perspectives de creixement en el futur", s'ha afirmat a l'informe.

Augment de la taxa de pobresa femenina

En el bloc referit a les condicions de vida, el que més destaca és l'alta taxa de pobresa femenina (20,7% enfront del 18,3% dels homes) i l'augment d'aquest diferencial respecte a fa tres anys. També preocupa la menor pensió de les dones, un 29% inferior a la dels homes, però una mica inferior al 31% de fa tres anys, "perquè es van jubilant dones amb més vida laboral". A l'informe s'especifica que els indicadors de pobresa fan referència a l'any 2019, per la qual cosa és probable que aquest diferencial de gènere augmenti quan les dades recullin l'impacte de la crisi de la Covid-19.

La taxa d'atur femenina augmenta

L'informe 'Dones i treball' del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya ha assenyalat que la crisi de la covid-19 va afectar més l'ocupació de les dones que la dels homes a Catalunya l'any 2020. La taxa d'atur femenina va caure un 4,1%, dues dècimes més que la dels homes (situant-se en el 15%). El diagnòstic del Departament de Treball és que les dones continuen presentant taxes d'activitat i ocupació inferior als homes, la temporalitat i la parcialitat són més comunes i el seu atur és de més llarga durada.

Violència a Internet

El 73% de les dones ha patit algun tipus de violència a Internet i la pandèmia ho ha agreujat, segons un informe de la Comissió de Banda Ampla de l'ONU pel Desenvolupament Digital, 'Combatent la violència en línia contra dones i nenes'.

L'informe apunta que 1 de cada 3 dones que havia patit abusos en línia previs a la pandèmia, ha denunciat que ara "la situació és molt pitjor". La ciberviolència contra dones i nenes s'ha convertit en un "fenomen ampli i creixent" que no és res més que "la reproducció del que passa al món real, una extensió del que ja pateixen fora de l'espai digital", apunta l'experta d'European Digital Rights, Chloé Berthélémy.