Enlaces accesibilidad
Alta contaminació PM10

Tercera entrada de pols sahariana en menys d'un mes. Hi haurà més episodis en un futur?

  • La Generalitat recomana reduir els moviments en cotxe privat i l'activitat física a l'aire lliure
  • La pols sahariana deixa el cel amb un aspecte terrós i marronós
  • En un futur, l'augment de la temperatura i de la desertització faran més freqüents aquests episodi

Per

Cafè d'Idees - Més pols sahariana en un futur?

Aquesta setmana tenim la tercera entrada de pols sahariana en menys d'un mes. Els vents procedents del desert del Sàhara, al nord de l'Àfrica, són els encarregats de transportar grans quantitats de pols a Catalunya. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat aquest dissabte l'episodi d'alta contaminació per partícules atenent als nivells elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

Qualitat de l'aire pobra o regular

L'episodi deixa uns índexs de qualitat de l'aire molt pobra en zones elevades i al voltant de les grans ciutats. És aquí, en les zones urbanes, on la pols sahariana es barreja amb els contaminants d’origen antropogènic, com les emissions industrials o el trànsit rodat, i fa augmentar la densitat de les partícules sòlides. 

Efectes sobre la salut

Això té efectes en la salut, augmentant el nombre d’hospitalitzacions i defuncions per problemes respiratoris i cardiovasculars. A l'àrea metropolitana de Barcelona moren prematurament prop de 3.500 persones a l'any per la contaminació de l'aire. Enguany, les mascaretes ens serveixen de protecció davant d'aquestes partícules de pols. Els experts adverteixen que hem de reduir la contaminació antròpica per deixar marge a aquestes irrupcions de pols del Sàhara.

Mentre duri aquest episodi d'alta contaminació les administracions recomanen a la població:

  • Evitar el cotxe privat i utilitzar el transport públic
  • Limitar l'exercici físic a l'exterior
  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit
  • Regular la climatització de les llars

De forma paral·lela, s’insta els municipis, en la mesura del possible, a introduir missatges informatius sobre l'avís preventiu; incrementar el reg de carrers de 2 a 4 hores; regular la climatització en comerços i serveis municipals; incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal, i prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració in situ o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d’obligat compliment a la Zona de Protecció Especial, la Plana de Vic i les Terres de Ponent.

També es demana a les indústries que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir. Així mateix, es restringeixen les operacions d’asfaltar o enquitranar els carrers, se suspèn qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d’episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible, i es prohibeix en les obres l’ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació.

Hi haurà més intrusions de pols sahariana en un futur?

Com a conseqüència del canvi climàtic, s'accelerarà la desertització, especialment en les zones àrides i semiàrides d'Europa. A Espanya, es donen aquestes condicions ambientals: una geomorfologia favorable a l'erosió del sòl, l'increment de la temperatura i la reducció de precipitació. En aquestes regions més àrides és on els episodis de pols del Sàhara augmentaran durant les pròximes dècades. Xavier Basagaña, investigador del ISGlobal, assegura que a les Illes Canàres ja han constatat aquesta nova realitat durant els mesos d'hivern.