Enlaces accesibilidad
Campanya 2020

Repassem les claus per presentar la declaració de la renda

Per
Arrenca una campanya de la renda més complicada pels ERTO i els ajuts per la pandèmia

Ja està en marxa la Campanya de la Renda i Patrimoni del 2020. A partir d'aquest dimecres es poden presentar les delcaracions per Internet i a partir del 2 de juny s'habilitarà la presentació a les oficines. Els que optin per fer la presentació per telèfon hauran d'esperar al 6 de maig. La campanya, que s'allargarà fins al 30 de juny serà especialment complicada per als treballadors en ERTO o pels autònoms. Recordem que hauran de declarar els imports de les ajudes sobre les quals normalment no es fan retencions, i això obligarà la gran majoria a haver de pagar. 

Comença la campanya de la renda marcada per la pandèmia | Climent Sabater

Estic obligat a presentar la declaració?

Estan obligats a declarar els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball superiors a un import de 22.000 euros anuals. Ara bé, en cas de no arribar a aquesta quantia també pot resultar interessant comprovar si és més beneficiós presentar-la o no. D’altra banda, el límit a la baixa és de 14.000 euros anuals si els rendiments procedeixen de més d'un pagador i quan el pagador no està obligat a retenir. Aquesta serà la situació de la majoria dels treballadors afectats per un ERTO durant el darrer any de pandèmia. 

Tampoc serà necessari si compte, en el seu lloc, amb els següents rendiments:

Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

- Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

De la mateixa forma, no estarà obligat a presentar la declaració si compta amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 Enguany s'estima que hi haurà fins a un 20% més de declaracions pels ERTO

Enguany s'estima que hi haurà fins a un 20% més de declaracions pels ERTO

Com puc presentar la declaració?

La declaració pot realitzar-se a través de l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària, per Internet, per telèfon a través del “Pla Li Truquem” i de manera presencial. Per a rebre atenció telefònica, haurà de demanar cita prèvia a través de la web, de l'aplicació mòbil o en els telèfons 901 12 12 24 o 91 535 73 26. Es pot efectuar des del 5 de maig al 29 de juny.

I, per a atenció presencial, la cita se sol·licitarà a través dels mateixos canals electrònics i dels telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de dilluns a divendres de 09.00 a 19.00 hores) des del 27 de maig al 29 de juny.

I per a sol·licitar l'esborrany?

L'esborrany de la declaració de l'exercici de 2020 es podrà sol·licitar a través de la web i de l'aplicació de l'Agència Tributària. Per a això, serà necessari disposar de Certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o Número de referència. Per a obtenir la Cl@ve PIN, es requereixen dos passos: un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que es necessiti. Pot registrar-se a través d'internet o en qualsevol de les oficines de l'Agència Tributària.

D’altra banda, el número de referència per a sol·licitar l'esborrany i accedir a les seves dades fiscals pot obtenir-lo a través a de l'app, per internet o per telèfon. Per a això necessitarà indicar el seu número de DNI, la data de caducitat del mateix i l'import de la casella 505 de la declaració de Renda 2019. Si no es disposa d'aquesta casella, bé perquè no va fer la declaració l'any passat o perquè el seu valor fos igual a zero, ha de marcar-ho a la casella i se li requeriran els últims cinc dígits d'un compte bancari del qual figuri com a titular.

He demanat l'esborrany, estic obligat a presentar la Renda?

No. El fet de demanar l'esborrany no obliga a presentar posteriorment l'IRPF. Tampoc estàs obligat a realitzar la declaració si ho has fet l'any anterior; cada exercici fiscal és diferent. Això sí, hauràs de fer-ho si compleixes els requisits anteriorment esmentats.

És necessari revisar l'esborrany?

Sempre cal revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària. És recomanable comprovar si estan bé les dades sobre immobles i les seves referències cadastrals, arrendaments d'immobles, aportacions a plans de pensions, percepcions de subvencions, circumstàncies familiars i personals, transmissions, quotes sindicals i deduccions (siguin aquestes familiars i per maternitat, per inversió en habitatge habitual o altres autonòmiques).

Puc modificar una declaració ja presentada?

Hi ha vegades que un contribuent pot haver comès errors (o omissions) que determinen que se li retorni més diners o que hagi de pagar menys. Per exemple, no haver inclòs una deducció a la qual tenia dret. En aquest cas, el procés es coneix com a rectificació d'autoliquidació i permet modificar la declaració presentada a través de la mateixa pàgina web. Simplement haurà de marcar la casella 127 de sol·licitud de rectificació que apareixerà en el propi model.

Per contra, si l'error és en perjudici de la Hisenda Pública, haurà de presentar a través del programa Renda Web una declaració complementària a l'originalment presentada.

Si em surt a pagar, puc fraccionar el pagament?

Sí, en dues parts. La primera, del 60% de l'import, en el moment de presentar la declaració; i la segona, del 40% restant, fins al 5 de novembre de 2021, inclusivament. Pot optar-se per utilitzar com a mitjà de pagament la domiciliació bancària: domiciliació de tots dos terminis, domiciliar el pagament del primer termini i no domiciliar el corresponent al segon termini o bé domiciliar únicament el pagament corresponent al segon termini.

Així mateix, fonts d'Hisenda han confirmat que "en breu" s'aprovarà una ordre ministerial que permetrà als contribuents afectats per un ERTO abonar en sis mesos (entre juliol i desembre) la liquidació sense interessos.

Si és a retornar, quan tindré els meus diners?

Segons l'Agència Tributària, les devolucions s'iniciaran a partir de 48 hores després de presentar-se la declaració. No obstant això, la AEAT es reserva un termini de sis mesos des de la fi de la campanya per a practicar la liquidació provisional que confirmi o rectifiqui l'import de la devolució sol·licitada.

I si tinc més dubtes?

Pot resoldre-les en la web de l'Agència Tributària o telefonant al 901 33 55 33 o 91 554 87 70 (de dilluns a divendres de 09.00 a 19.00 hores).

- Web de l'AEAT. Cita prèvia per confeccionar la declaració de renda