Enlaces accesibilidad

Quins són els límits de la defensa personal?

  • Segons la llei, no es comet cap delicte si la resposta davant un atac és en legítima defensa
  • Els clauers alarma o els esprais de pebre estan homologats per l'autodefensa

Per

L'altaveu - Defensa personal, quan i com?

En un context en què la preocupació per la seguretat personal està en augment, el programa "L'altaveu" parla d’un concepte força polèmic: l’autodefensa. És adient utilitzar-la? I legal? Els dubtes sorgeixen després de veure unes imatges que s'han fet virals on un boxejador professional colpeja a un home després de veure com agredia a la seva parella.

Albert Oliver, entrenador del Triangle Fight Studio, aconsella fer-la servir només quan està en rics la integritat física. Segons l'expert en defensa personal, donar classes de defensa pot provocar una falsa sensació de seguretat.

Defensa personal al Codi Penal

Segons diu la llei, no es comet cap delicte si la resposta davant un atac és en legítima defensa. Això sí, no hi ha d'haver provocacions, ha de ser recent i proporcional a l'amenaça rebuda. Això significa que la resposta ha de ser adequarà i no excessiva en relació amb l'agressió.

"Sempre els dic als meus alumnes que la primera opció és controlar la situació, la segona córrer, la tercera l'esprai i l'última lluitar", assegura l'expert.

Defensa personal

Defensa personal

Armes

Els experts destaquen la importància de la legalitat en la defensa personal. Això significa que l'ús de la força ha d'estar justificat sota la llei i l'ús d'armes letals pot tenir conseqüències legals greus. Les armes prohibides per l'autodefensa són les armes de foc, els Taser, les barres de ferro i els esprais que continguin aerosol. Els clauers alarma, les llanternes o els esprais de pebre estan entre els elements homologats.

Tothom pot aconseguir aquestes armes? Doncs sí, amb un DNI i tenint més de 18 anys els pots comprar. On? El millor lloc per fer-ho és en una armeria, ja que fer servir objectes no homologats pot comportar sancions econòmiques de fins a 30.000 euros.

En resum, la defensa personal és un dret fonamental, però el seu exercici comporta responsabilitats i limitacions legals. Els ciutadans han d'estar informats sobre aquests límits i actuar amb prudència i discerniment en situacions de conflicte.