Serveis informatius Ràdio 4   Catalunya necessita multiplicar per dos o per tres la construcció d'habitatge 12/05/2022 01:11

Els promotors adverteixen que a Catalunya calen entre 21.000 i 30.000 nous pisos cada any, molt per sobre dels actuals 11.000 habitatges.

El desequilibri entre oferta actual i la demanda real del mercat tensionarà encara més els preus, segons l'autor de l'estudi de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Raya.

Un problema de manca d'oferta derivat de la lentitud en tramitar llicències i l'escassedat de sòl, segons els promotors.  En aquest sentit, l'impacte de l'augment de costos comportarà una frenada de noves promocions, segons augura el president de l'Associació de Constructors, Xavier Vilajoana.

Un impacte, que segons Vilajoana, no s'està traslladant, de moment, al preu final. Per demarcacions, Barcelona concentra la demanda més gran, seguida de Girona i Tarragona. A Lleida no hi falta oferta, segons l'informe | Climent Sabater.

Serveis informatius Ràdio 4
Más opciones