Musics a Ràdio 4   Músics - Màia 29.02.2020 24:51

Marina Prades i Gus Wallin, veu i ànima de Màia. Un grup que havia de conèixer la Marina per ser com és.

Tal com l’estrella, Màia és gegant i omple l’escenari de màgia i colors. Les composicions del Gus, els ritmes càlids i inesperats i la delicadesa de la Marina, dibuixen un grup de mans grans amb les que recullen els seus fruits. De moment en són tres en forma de disc, però de segur arribaran com mínim a 7, com les germanes de Màia… i és que els miracles ambulants i els estels a les butxaques, només pot ser cosa de músics.

Musics a Ràdio 4
Más opciones