L'Altra Ràdio   La intel·ligència artificial aplicada al català i castellà 17.11.2021 55:24

Ramon Sangüesa, doctor en informàtica i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya comenta els projectes Aina i Maria que apliquen la intel·ligència artificial a les llengües catalana i castellana.

El projecte Aina està impulsat pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center (BSC). Generarà els recursos digitals i lingüístics necessaris per facilitar el desenvolupament d’assistents de veu, traductors automàtics o agents conversacionals en català.

El primer recurs generat és el ‘corpus’ del català per entrenar els algoritmes d’intel·ligència artificial, el més gran creat fins al moment, amb 1.770 milions de metadades associades a paraules. El proper pas serà generar els models de la llengua, models de la parla i models per a la traducció utilitzant xarxes neuronals multicapa.

L’objectiu últim és que la ciutadania pugui participar en català en el món digital al mateix nivell que els parlants d’una llengua global, com ara l’anglès, i evitar així l’extinció digital de la llengua.

L'Altra Ràdio
Más opciones