Després del col·lapse   Què vol dir ser català? 27.05.2021 55:26

Els catalans som seriosos i treballadors. Som terra d’acollida. Som discrets i assenyats... tots hem sentit aquestes idees respecte a nosaltres mateixos, però són certes del tot?
El que sí està clar és que cadascú es paga el seu compte; a diferència d’altres indrets. I tenim un fort sentit d’orgull de la terra. Però com hem arribat a això? Com hen construit la nostra identitat? I què significa ser català

Ens han semblat preguntes prou importants ara, quan afrontem un període de reconstrucció clau pel país Després del col·lapse.


Amb la participació de

-Marta Pontnou, assessora d’imatge i autora del llibre “Sexe ficció”.
-María Carballo López, doctora en antropología social i cultural per la UAB.
-José Sánchez, antropòleg, membre del grup de ciutadanies i investigador a la UPF.
 

Després del col·lapse
Más opciones