De boca a orella a Ràdio 4   Madonna, a fons 01/10/2020 53:51

Analitzem la figura de Madonna amb Elena Herrera Quintana, llicenciada en sociologia i màster en teoria i crítica de la cultura a la Universtat Carlos III; Eduardo Viñuela, professor del departament d’Història de l’Art i musicologia de la Universitat d’Oviedo i coescriptor de ‘Bitch, she’s Madonna’; Cande Sánchez Olmos, professora del departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant i Laura Viñuela, musicòloga i consultora de gènere a Espora.

De boca a orella a Ràdio 4
Más opciones