Amenaça Global   Homicides: què hi ha darrera de l'homicidi? 11/04/2022 27:07

Què sabem sobre les víctimes? Realment tenim assassins serials al nostre país o més aviat són homicidis únics?

Homicides amb Carlos García Espejo. Membre de la Guardia Civil en l’Àrea de delictes contra les persones i Llicenciat en Criminología.

Equip del programa:

David Garriga. Criminòleg

Ariadna Trespaderne. Criminòloga.

Júlia Zabala. Analista.

Què hi ha darrera de l'homicidi? Quins motius existeixen per a cometre'l? Què sabem sobre les víctimes? Realment tenim assassins serials al nostre país o més aviat són homicidis únics? Com treballa la policia per a fer front a aquesta problemàtica?

Amenaça Global
Más opciones