Voleyplaya. Semifinal entre chinas

Voleyplaya femenino. Semifinal Tian Jia / Wang (CHI) - Xue / Zhang Xi (CHI).

19/08/2008 00:26:08
Voleyplaya. Semifinal entre chinas Voleyplaya. Semifinal entre chinas
Voleyplaya. Semifinal entre chinas 00:26:08 19/08/2008
Sinopsis

Voleyplaya femenino. Semifinal Tian Jia / Wang (CHI) - Xue / Zhang Xi (CHI.)

Idiomas
Castellano