Gent de paraula  El pastisser Christian Escribà

00:28:22