25(...)50  Educació i valors

09/08/2011 00:28:59
Educació i valors Educació i valors
"25(...)50 - Educació i valors" 00:28:59 09/08/2011
Sinopsis

Els que avui tenen 25 anys formen part de la generació més ben formada de la història. Però aquesta no deixa de ser una mala generalització, perquè hi ha més titulats universitaris que mai però, per contra, el 35% de joves només tenen estudis primaris.

Els que ja han fet els 50 van rebre una formació més relacionada amb l'ofici que han desenvolupat i a més les seves famílies els van educar en uns valors més estrictes i menys materialistes. Això diuen ells, mentre es culpen d'haver donat massa capricis als seus fills amb la voluntat que tinguessin tot allò que ells no van poder tenir.

Els joves de 25 anys estan, en molts casos, sobreformats, però és que avui ja no n'hi ha prou amb una carrera universitària per accedir a un bon lloc de treball... Als que en tenen 50 anys els demanen més esforç i generositat; els joves, al seu torn, demanen als grans que es deixin estar de prejudicis...

Idiomas
Catalán