25(...)50  25 versus 50

28/05/2012 00:28:57
25 versus 50 25 versus 50
"25(...)50 - 25 versus 50" 00:28:57 28/05/2012
Sinopsis

En aquest capítol, "25 versus 50" intentarem descobrir quines són les grans diferències entre ambdues generacions, en què coincideixen, en què difereixen, com veuen el món en el que viuen, com es plantegen el futur; és una amalgama, un resum de molts temes o qüestions que els afecten.

"25(...)50" és un format d'entrevistes individuals que contraposa la generació dels joves de 25 i la dels adults de 50 al voltant de l'opinió sobre els grans temes universals: l'amor, la família, la religió, els diners, la feina, la política, la mort, la felicitat.

Idiomas
Catalán