Vida verda   Teoria Monetària Moderna i New Green Deal 05/12/2020 54:47

Presenta Josep Cabayol josepcabayol@sicom.cat 

Com recuperar la sobirania monetària per fer front a la crisi global: ecològica, econòmica i social?

Els convidats i les seves preguntes per començar:

Alfredo Apilánez @castimaquis :

Son la Teoria Monetària Moderna i el Green New Deal, les ‘bales de plata’ que pal·liaran l’emergència climàtica i el desastre social que ve?

Trampantojos y embelecos: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/

Daniel Gómez @peaknik :

Qui controla els diners i per què son tan importants per sortir de la crisi?

Crisis Energètica: https://www.crisisenergetica.org/ 

Vida verda
Más opciones