Vida verda   Enfortir la cultura veïnal evita la massificació turística 12/06/2023 25:17

Una localitat viva i forta culturalment, amb activitats pel poble i la ciutadania, hivern i estiu, pot facilitar un canvi de model turístic més assumible i no tant destructor amb el territori. S'està produint un absurd, s'estan buidant ciutats i pobles a canvi d'acollir visitants en massa, arrossegant una pràctica especulativa.

Utilitzen el territori i les edificacions per negoci i no pas per una activitat d'oci. Ho diu l'arquitecta i urbanista Itzíar González Virós, amb Blanca Martín Calero i Raúl Domínguez reflexionen sobre el model turístic actual i els seus efectes.

Vida verda
Más opciones