Vida verda   En defensa de les abelles salvatges 07/07/2023 23:24

L'explotació de l'abella de la mel ha convertit el sector en depenent d'antibiòtics i pesticides. Les abelles mel·líferes comparteixen ruscs on s'hi acumulen més de 30mil individus.

La pol.linització, essencial per l'agricultura, s'especialitza i fins i tot es programa. Ara el perill real està amb la competència que aquesta pressió fa sobre les espècies d'abelles salvatges com el borinot, més sensible als efectes químics, solitari majoritàriament, però indispensable per mantenir la biodiversitat als camps.

La científica Berta Caballero, experta en artròpodes i la biòloga sonora Eloïsa Matheu identifiquen els hàbitats, els nius i els beneficis de les abelles salvatges i alerten de la seva desaparició si no es gestiona de manera curosa la zona agrícola i silvestre.

Vida verda
Más opciones