UAB   Entrevistem Zinteta i Daniela Ortiz 04/07/2020 59:59

El ciberactivisme - és a dir, la denúncia de les desigualtats a través de les xarxes socials - és una de les principals característiques de la quarta onada del feminisme. Per analitzar aquest fenomen comptem amb Pilar Mármol de @questionfemenina, Laura Suárez de @feminismoaudiovisual, la ciberactivista anticolonialista Daniela Ortiz, la Tik Toker Valentina Ortiz, l'artivista Cinta Tort (més coneguda com a @zinteta) i les il·lustradores Anabel Lorente (@catana3el) i La Prados.

UAB
Más opciones