Serveis informatius Ràdio 4   Eliminar barreres arquitectòniques i socials 30/04/2021 06:20

L'Institut Guttmann ha posat en marxa el projecte PARTICIPA, per conèixer i eliminar les barreres arquitectòniques i socials amb les que es troben diariament les persones amb discapacitat.

Serveis informatius Ràdio 4
Más opciones