Radioteatre   Listen Baby 17/07/2021 29:14

"Listen baby" escrit per Clàudia Cedó per a les "Històries de l'altra banda", el radioteatre de Ràdio 4 i la Sala Beckett

"Listen baby" escrit per Clàudia Cedó per a les "Històries de l'altra banda", el radioteatre de Ràdio 4 i la Sala Beckett al que han posat veus Anna Ycolbalzeta, David Vert, Míriam Iscla i David Bagés, sota la direcció de Sergi Belbel i amb l'espai sonor creat per Jordi Bonet i Joan Melero.

Radioteatre
Más opciones