La història secreta   Porno (Primera Part) 04/06/2024 58:16

La pornografia és tan antiga com l'afany humà de capturar la realitat mitjançant la seva representació. El dibuix i l'escultura, primer, i l'escriptura, la fotografia i totes les tecnologies de la comunicació posteriors, han estat, sense excepció, vehicles emprats per mostrar l'experiència sexual. Però no qualsevol experiència sexual, i no de qualsevol manera. El sexe representat a la pornografia és un sexe que sovint entra en conflicte amb la moral dominant. Es tracta d'un sexe essencialment recreatiu, consagrat al plaer, als antípodes del decret procreatiu. Un sexe sense més finalitat que el gaudi.

Intentar organitzar un relat de la història de la pornografia ens ocuparia tota una temporada i segurament faríem curt, donat que, com deia, és present a pràcticament tots els llenguatges existents des del dia que van inventar-se. De manera que al programa d'avui, que no pretén ser complet ni exhaustiu, parlarem de la història de la pornografia en el seu format més popular al darrer segle: l'audiovisual. Primer en suport cinematogràfic i posteriorment en vídeo. 

La història secreta
Más opciones