Feminismes a Ràdio 4   Entrevistem la periodista i professora Isabel Muntane 25.09.2020 59:04

El llenguatge, en tant que construcció social derivada del sistema patriarcal en el qual vivim, segueix sent profundament masclista. Tot i això, en els últims anys, han sorgit alternatives per fer el llenguatge encara més inclusiu, com el llenguatge no discriminatori o el no sexista. En parlem amb Isabel Muntane, periodista i codirectora del màster en Gènere i Comunicació de la UAB, Heura Marçal, assessora lingüística del servei de llengües de la UAB, i Nacho Esteban Fernández, corrector, traductor i autor de diversos treballs relacionats amb el llenguatge inclusiu.

Feminismes a Ràdio 4
Más opciones