Entre hores   La ONG "Más que salud".. 16.05.2012 52:59

La ONG "Más que salud" formada per metges, infermeres, personal sanitari i voluntaris ofereix atenció sanitària als que més ho necessiten, a paisos com Guinea o Senegal. També col.labora amb les ong's locals per formar els futurs metges.

- Les micro-ong's ja tenen un segell d'excel.lència per garantir la transparència i la bona gestió. Paco Forjas és el corresponsal a Pekín de RNE.

Entre hores
Más opciones