En Directe a Ràdio 4   Protegir la fusta cremant-la 09/02/2021 11:31

Protegir la fusta cremant-la. La biòloga de la construcció Sílvia Ferrer-Dalmau explica el mètode japonès Yakisugi.

En Directe a Ràdio 4
Más opciones