D'avui no passa   Wikileaks 30/09/2010 05:31

L'espai de Daniel Estulin, l'Agent Stulin, ens parla de la Wikileaks, la versió NO censurada de la Vikipédia.

D'avui no passa
Más opciones