Complementàries a Ràdio 4   Medicina integrativa pel càncer de mama 25/11/2021 56:00

Com es pot millorar el procés de les pacients i els seus familiars? Poden viure el temps que dura el tractament amb benestar físic i emocional?

La medicina tracta el cos, la majoria de vegades amb bons resultats. I hi ha pacients que necessiten quelcom més, i professionals que creuen que sí, que és necessari tractar també l'estat emocional per acompanyar-los quan els processos de curació són especialment durs.


És el cas de les pacients amb càncer de mama. A l'any se'n diagnostiquen més de 30.000. La supervivència a 5 anys està per sobre del 90%, els tractaments són eficaços.


Tenim el principi i el final de la malaltia, però què passa durant? Com es pot millorar el procés de les pacients i els seus familiars? Poden viure el temps que dura el tractament amb benestar físic i emocional? Amb aquesta finalitat l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha posat en marxa un programa de medicina integrativa i la doctora Marta Capelán és oncòloga i coordinadora dels tallers que componen aquest programa.

Complementàries a Ràdio 4
Más opciones