Complementàries a Ràdio 4   Persuassió i manipulació 01.03.2020 54:35

La veu és un instrument de comunicació, però també parla de nosaltres. De l’art de dominar la veu i seduir o persuadir o fins i tot manipular ens en parla Emma Rodero, doctora en psicologia i comunicació de la UPF.
Utilitzem com a excusa la celebració del día del pare aquest mes de març perque els nostres col.laboradors reflexionin i ens donin propostes sobre com gestionar els nostres pares/mares quan ja som adults i també con gestionar els nostres fills/filles adultes. S’estrena el Xavier Caparrós.
Acabem amb un conte sufí que ens narra la Cristina Serrat.

Complementàries a Ràdio 4
Más opciones