Enlaces accesibilidad

'Dona, cinema i República'

Per
Arxiu TVE Catalunya - 'Dona, cinema i República'

El treball, la cultura i la iniciativa femenina han permès l'evolució de la nostra història. El protagonisme de les dones ha estat imprescindible per a la construcció de la realitat social, però el gran problema és que aquestes tasques han estat, durant molts anys, ignorades. Algunes han format part de la nostra història per les seves funcions polítiques o religioses, però una part significativa de l'experiència històrica de la dona s'ha realitzat en l'àmbit domèstic. Les dones han treballat dins i fora de casa i han desenvolupat estratègies de resistència i moviments de protesta. A més, la incorporació de les dones al treball ha estat indispensable per al desenvolupament de la producció i la industrialització de Catalunya. Cal destacar també les dificultats de la dona per accedir al treball i a l'educació.

'Dona, cinema i República' és un documental dirigit per Josep Sardà i Prat de l'any 1991 que analitza el paper de la dona durant la II República i la Guerra Civil Espanyola, és a dir, entre el 1931 i el 1939. En aquest període -sobretot a la II República- la dona va esdevenir protagonista especial en molts sectors i va deixar d'ésser considerada ciutadana de segona classe.

D'altra banda, el documental mostra la imatge de la dona en el cinema durant l'època, ja que va ser aleshores quan va començar a intervenir en algunes pel·lícules, essencialment comercials o testimonials.