Enlaces accesibilidad
Campanya de prevenció

Els incendis forestals s'apaguen a l'hivern

  • L'aclarida de la massa forestal, la neteja del sotabosc i el control de la vegetació són claus per a la prevenció dels focs forestals
  • Les actuacions es porten a terme durant la tardor i l’hivern, èpoques en què la vegetació es troba en un estat més latent

Per

Campanya de millora forestal al Parc Natural de Collserola

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha dut a terme diferents intervencions al bosc amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi forestal de cara a la temporada d'estiu. Aquestes actuacions han consisitit en reduir la massa forestal, també s’ha fet un manteniment del sotabosc i un control de la vegetació.

Ara, durant els mesos d’hivern, és el moment de fer aquesta actuació, ja que la vegetació es troba en un estat més latent i, per tant, es pot recuperar millor i, alhora, s’evita trobar-se amb nius d’ocells o de rapinyaires. Amb la matèria orgànica que s’extreu, s’estella al mateix bosc i això és bo perquè s’incrementa la riquesa en carboni del sòl forestal.

Aclarida selectiva de les masses forestals

Les aclarides consisteixen a eliminar una part dels arbres i fer-hi una reducció selectiva de la vegetació de l’estrat arbustiu. Aquestes actuacions tenen l’objectiu de millorar la salut dels boscos. Aquesta tardor-hivern s’ha actuat en pinedes de pi pinyer procedents de repoblacions dels anys vuitanta, una al turó d’en Cors, a Sant Just Desvern, i l’altra a la zona de la font de Santa Eulàlia, al barri de Montbau de Barcelona. Aquests punts es troben en zones de fort pendent, sòls poc profunds i orientacions assolellades, fet que produeix una forta competència pels recursos hídrics, és a dir, una mena de lluita entre les espècies per tenir aigua davant de l’escassetat d’aquest recurs. Finalment, cal destacar que a la zona de la font de Santa Eulàlia també s’ha actuat sobre un punt recentment cremat, i s’han aclarit els arbres calcinats.

Manteniment de la vegetació adjacent a la xarxa de camins

L’arranjament i conservació de la xarxa viària bàsica és una de les feines constants del Consorci, que s’intensifica en aquestes dates. A part del manteniment periòdic de la calçada, enguany s’està realitzant el manteniment de la vegetació que es troba a les vores dels camins al llarg de 45 km . Els treballs tenen per objectiu que els mitjans de vigilància i lluita contra incendis forestals, especialment els bombers, puguin circular amb seguretat per la xarxa de camins del Parc Natural. 

-->