tornar a la pàgina anterior
  
OFICIS QUE ES PERDEN
Dilluns a les 19:00 hores per La 2

És un sèrie que pretén treure a la llum els oficis que, com a conseqüència del progrés i de les modernes tècniques de producció, estan comdemnats a desaparèixer. No obstant, encara queden artesans que, utilitzant tècniques i eines de temps passats, els mantenen vius i intenten transmitir-los a les noves generacions.

Vint i sis documents, agrupats en tretze capítols de vint i cinc minuts de durada, ens mostren el treball d’uns personatges que han dedicat o dediquen part de la seva vida, a la recuperació i el manteniment d’antics oficis que continuen sent útils a la societat. Son artesans del segle XXI, en general poc coneguts pel gran públic, que treballen com es feia a l’Edat Mitjana o en l’antic Egipte.

Ells ens expliquen les característiques del seu ofici, els motius de la seva dedicació, la seva formació, i fins i tot passatges de la seva vida, mentre veiem els seus tallers, utensilis, taules de treball i com donen vida amb les seves mans als productes que el.laboren.

Vidre, plom, fusta, ferro, vímet, fang o paper son, entre d’altres, els materials. Guitarres, reixes, vidrieres, titelles, cistelles, gerres o figures de pesebre, són alguns exemples de les obres ja acabades. Y, entre uns i altres, el treball de l’home o la dona que amb les seves mans modela, serra, llima, pinta, fon o teixeix.

Tot aixó pot contemplar-se a OFICIS QUE ES PERDEN