Funcionament de l'aqüífer de Carme Capellades

Funcionament de l'aqüífer de Carme Capellades

00:00:32