Galicia Informativos   Crónica de Galicia - 28/06/23 28/06/2023 44:57

A falta de persoal, de salas, e as folgas de distintos sectores nos íltimos tempos levaron ó atranco xudicial a medrar un 31% en Galicia nos últimos seis anos. Na actualidade son 400 mil os galegos que están pendentes da resolución dalgún procedemento.

Procuradores e abogados propoñen a adopción en España do modelo portugués pra desconxestiona-los xulgados que otorga aos procuradores competencias na tramitación. Un colapso que levou hoxe ós avogados a concentrarse ante ante os principais xulgados pra reclamar solucións urxentes ante a parílse da xustiza.

Galicia Informativos
Más opciones