El matí a Ràdio 4   El matí a Ràdio 4 - 21 de maig 2015 3a hora 21/05/2015 53:55

Tema: “la lluita contra l’estigmatització dels trastorns mentals”

 

Francesc Imberbon, investigador Grup de Formació Docent i Innovació Pedagògica de la UB. 

 

Dr. Gerardo Rodríguez, coordinador del Comité d’Activitat Física de l’Associació Espanyola de Pediatria.

El matí a Ràdio 4
Más opciones